วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

รู้จัก ปืน !!

23 พ.ค. 2020
708

 

“ผบ.พล.ร.5” เยี่ยม Unit School ว่าด้วยเรื่อง ปืน นานาชนิด ….ต้อง ถอดประกอบ ดูแลปรนนิบัติบำรุง และแก้ไข ข้อติดขัดได้ และ ต้องยิ่งแม่น

“ผบ.ต้น” พลตรี ศานติ ศกุนตนาค ผบ.พล.ร.5 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วย “Unit School” ของทหารม้า ม.พัน.16 พล.ร.5 ที่จัดเป็นสถานีๆ

ทั้งปืนพก-ปพ.86, ถอดประกอบ, การ ปรนนิบัติบำรุง. และ การแก้ไขเหตุติดขัด

ปืนกล- ปก.ร่วมแกน M37, และ ปืนกล ปก.93 ปืนเล็กยาว- ปลย.M16A1 และ ปลส.M653 ปืนM203 และ ปลย.แบบ50 หรือTavor21

เพื่อทบทวนความรู้ ความสามารถและลักษณะงานของแต่ละหน่วย เพื่อดำรงความพร้อม คงสมรรถนะ ขีดความสามารถของกำลังพลและหน่วยทหาร

ที่ ม.พัน.16 พล.ร.5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

error: Content is protected !!