วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

“รุกเร็ว รบเร็ว ชนะเร็ว ถอนตัวเร็ว’ นักรบ “ดาวเหนือ” “นักรบชุดดำ” รร.ทหารพราน กองทัพบก

23 พ.ค. 2020
1035

 

ฝึกพลเรือน ให้เป็นนักรบชุดดำ…..พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก สั่งการให้ กรมยุทธการทหารบก หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และหน่วยที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบวางแผนและดำเนินการปรับมาตรฐานการฝึกหน่วยทหารพราน เพื่อให้การเสริมสร้างศักยภาพขีดความสามารถของกำลังพลหน่วยทหารพราน ได้กำหนดกำหนดแนวทางการจัดการฝึก การหมุนเวียนกำลังพลเข้ารับการฝึก และเนื้อหาของหลักสูตรการฝึกทดแทนฯ และหลักสูตรการฝึกทบทวนฯ รวมทั้งสนับสนุนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เพิ่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทุกคนจะได้มาตรฐานและขีดความสามารถเดียวกันที่พัฒนาขึ้น พร้อมที่จะออกไปปฏิบัติภารกิจ หรือพัฒนาขีดความสามารถต่อจากหน่วยซึ่งมีภารกิจ อาจจะต่างกันบ้างในแต่ละพื้นที่

โดยจะฝึก 2 รูปแบบ คิอฝึกอาสาสมัครทหารพราน ปีละ6 รุ่นๆละ300 คนนาน8 สัปดาห์ การฝึกทบทวน ตรวจสอบ ประเมินผล 4 รุ่น นาน3 สัปดาห์
และทหารพรานหญิง 1 รุ่น

สัญลักษณ์ หน่วย … เป็า “ดาวเหนือ”
ส่วนใหญ่ทหารพรานจะปฏิบัติหน้าที่ตามป่าและภูเขา ตราสัญลักษณ์หน่วยจึงมี “ดาวเหนือ” ที่เปรียบเหมือนเข็มทิศในการนำทาง

ส่วนสายฟ้าฟาด คือประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดังคำกล่าวที่ว่า “รุกเร็ว รบเร็ว ชนะเร็ว ถอนตัวเร็ว”

สีพื้นหลังสัญลักษณ์ที่เป็น สีดำนั้น หมายถึงการไว้ทุกข์ให้แก่ตนเองและมมพร้อมที่จะเสียสละชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อต่อสู้กับศัตรูของแผ่นดิน

“นักรบชุดดำ” คือ ฟันเฟืองสำคัญที่แทรกซึมอยู่ในทุกส่วนของกองทัพ ที่คอยสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ของกองทัพมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการป้องกันประเทศ รักษาความมั่นคงภายใน

:กองทัพบก

error: Content is protected !!