วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

“ผู้การทหาร47” คนใหม่ เยี่ยมลูกน้อง ตะเข็บชายแดนใต้

22 พ.ค. 2020
217

 

พันเอก โกเมธ รัตนผ่องใส ผบ.ฉก.ทพ
หารพราน 47 คนใหม่ ตรวจเยี่ยม ชป.จรยุทธ์ ในการดูแล และควบคุมเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย เพื่อแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน ตามสั่งการ

รวมทั้งได้มอบเครื่องบริโภคให้กับกำลัง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

ใน เขตพื้นที่รับผิดชอบ ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา

error: Content is protected !!