วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

“ปลัดกลาโหม” แต่งทหารเรือ นำทีม กลาโหม ลงพื้นที่ชุมชน ในกทม. มองถุงยังชีพ 550 ครัวเรือน วัดนาคปรก

 

พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม แต่งเครื่องแบบทหารเรือ
เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “บ้านวัดประสานใจต้านภัยโควิด19 เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

โดยมี คุณเปิ้ล รมิดา อินทรเจริญ นายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

บิ๊กป้ำ พลเอก นภนต์ สร้างสมวงษ์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม

บิ๊กเฒ่า พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย รองปลัดกระทรวงกลาโหม บิ๊กตุ้ย พลเอก ชัยพฤกษ์ พูนสวัสดิ์ เจ้ากรมเสมียนตรา พลเอก ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ ร่วมกิจกรรม

ในการเดินแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จ​รูป ปลากระป๋อง​ น้ำมันพืช นมถั่วเหลือง ไข่ไก่ หน้ากากอนามัย ให้กับผู้สูงอายุ คนชรา ผู้ป่วยติดเตียง ตลอดจนพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบวัดนาคปรก จำนวน 550 ครัวเรือน

เป็นการแบ่งเบาภาระและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน​ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

error: Content is protected !!