วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

ไม่ติด CoViD19

22 พ.ค. 2020
340

 

”General McConville”ผบ.ทบ.สหรัฐฯเผย ทหารสหรัฐฯ ที่มาฝึก Hanumarn Guardian20 ที่ไทย กลับบ้านแล้ว ไม่มีใครติด CoViD19 เลยสักคน

ในการประชุม Indo-Pacific Landpower Conference ผ่านระบบVTC ใช้ระบบออนไลน์เป็นครั้งแรก พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ร่วม โดยมีสมาพันธ์กองทัพบกสหรัฐฯ (Association of the United States Army, AUSA) เป็นเจ้าภาพ และมีผู้บัญชาการทหารบก หรือผู้แทนกลุ่มประเทศในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน 21 ประเทศ ร่วมนั้น

ในการประชุม ได้นำเอาแนวทางการปฏิบัติและการแก้ไขปัญหาเชิงรุกในการป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 ของเกาหลีใต้ ที่ประสบความสำเร็จ มาเป็นกรณีศึกษา

โดยการใช้มาตรการ Lockdown และ Social Distancing ที่เข้มงวด และการมีวินัยของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญ

ทั้งนี้ ในการประชุม GEN James C. McConville ผบ.ทบ.สหรัฐอเมริกา ได้กล่าวชื่นชม กองทัพบกในการจัดการฝึกร่วมกับกองทัพบกสหรัฐฯ ในห้วงที่ผ่านมา

ซึ่งกำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกทุกนายปลอดภัย จากโรคติดเชื้อ COVID-19

error: Content is protected !!