วันอาทิตย์, 25 กรกฎาคม 2564

กองทัพบก 21ชาติ ถกวางแผน10ปี หลังCoViD19 และนโยบาย free and open ของสหรัฐฯ

22 พ.ค. 2020
135

 

“ผช.ทูตทหารบก สหรัฐฯ”ร่วมโต๊ะ”บิ๊กแดง” ที่ บก.ทบ. ร่วมประชุม ผบ.ทบ.ใน Indo – Pacific 21ขาติ
ถก Land power Conference.

“บิ๊กแดง”ร่วม ประชุมความร่วมมือทางทหาร และการปรับตัวของกองทีพใน10 ปีข้างหน้า หลัง สถานการณ์ Covid – 19 และนโยบาย free and open ของสหรัฐฯ

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ร่วม
การประชุม Indo-Pacific Landpower Conference ผ่านระบบVTC ใช้ระบบออนไลน์เป็นครั้งแรก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

โดยประชุมที่ บก.ทบ. โดยมี Col.Larry Redmon ผช.ทูตทหารบกสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย มาร่วมประชุม ด้วย

การประชุมออนไลน์ครั้งนี้จัดขึ้นแทนการประชุม LANPAC Symposium & Exposition ที่เคยจัดมาแล้ว 8 ครั้ง

โดยจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2556 และได้จัดประชุมต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี โดยมีสมาพันธ์กองทัพบกสหรัฐฯ (Association of the United States Army, AUSA) เป็นเจ้าภาพ

และมีผู้บัญชาการทหารบก หรือผู้แทนกลุ่มประเทศในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน 21 ประเทศ

ซึ่งประเด็นสำคัญที่ถูกหยิบยกขึ้นหารือในการประชุมฯ ได้แก่ การสร้างความสมดุลระหว่างความมั่นคงในภูมิภาคกับการแข่งขัน และการเปิดกว้างใน 10 ปีข้างหน้าของภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก

อีกทั้งยังได้นำเอาแนวทางการปฏิบัติและการแก้ไขปัญหาเชิงรุกในการป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 ของเกาหลีใต้ ที่ประสบความสำเร็จ มาเป็นกรณีศึกษา

โดยการใช้มาตรการ Lockdown และ Social Distancing ที่เข้มงวด และการมีวินัยของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญ

error: Content is protected !!