วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

Indo – Pacific Land power Conference.

22 พ.ค. 2020
275

 

“บิ๊กแดง”ร่วมประชุมออนไลน์
ครั้งแรก ร่วมกับ ผบ.ทบ.ภาคพื้น อินโด – แปซิฟิก Indo – Pacific Land power Conference ถก ความร่วมมือทางทหาร ท่ามกลาง สถานการณ์ Covid – 19 ผบ.ทบ.สหรัฐฯ ชื่นชม ไทย จัดการฝึกดีเยี่ยม ทดแทนการประชุม LANPAC Symposium & Exposition

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ร่วม
การประชุม Indo-Pacific Landpower Conference ผ่านระบบVTC ใช้ระบบออนไลน์เป็นครั้งแรก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

การประชุมออนไลน์ครั้งนี้จัดขึ้นแทนการประชุม LANPAC Symposium & Exposition ที่เคยจัดมาแล้ว 8 ครั้ง

โดยจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2556 และได้จัดประชุมต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี โดยมีสมาพันธ์กองทัพบกสหรัฐฯ (Association of the United States Army, AUSA) เป็นเจ้าภาพ

และมีผู้บัญชาการทหารบก หรือผู้แทนกลุ่มประเทศในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน 21 ประเทศ

ซึ่งประเด็นสำคัญที่ถูกหยิบยกขึ้นหารือในการประชุมฯ ได้แก่ การสร้างความสมดุลระหว่างความมั่นคงในภูมิภาคกับการแข่งขัน และการเปิดกว้างใน 10 ปีข้างหน้าของภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก

อีกทั้งยังได้นำเอาแนวทางการปฏิบัติและการแก้ไขปัญหาเชิงรุกในการป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 ของเกาหลีใต้ ที่ประสบความสำเร็จ มาเป็นกรณีศึกษา

โดยการใช้มาตรการ Lockdown และ Social Distancing ที่เข้มงวด และการมีวินัยของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญ

ทั้งนี้ ในการประชุม กองทัพบกสหรัฐฯ ได้กล่าวชื่นชม กองทัพบกในการจัดการฝึกร่วมกับกองทัพบกสหรัฐฯ ในห้วงที่ผ่านมา ซึ่งกำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกทุกนายปลอดภัยจากโรคติดเชื้อ COVID-19

นอกจากนี้ ทางกองทัพบกสหรัฐฯ ยังได้ให้ความสำคัญกับ กองทัพบกที่มีการพัฒนาสัมพันธ์มาอย่างใกล้ชิดในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ซึ่งยืนยันถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างกองทัพบกทั้ง2 ประเทศที่พร้อมสนับสนุนกันในทุกมิติ

error: Content is protected !!