วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

รอคิว….ตัด

21 พ.ค. 2020
396

 

ชาย ชาวเขาเผ่ามูเซอร์
ต่อคิว รอตัดผม
โดย ช่างทหาร ชป.กร.1
ศูนย์แก้ยาเสพติดภาคเหนือ
ขี่ มอร์ไซค์ มาตัดให้ถึงหมู่บ้าน ที่เชียงดาว เชียงใหม่

ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 1 ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ( ศป.บส.ชน. ) จัดกิจกรรม Mobile Deliverly 3 in 1

ทั้งการบริการตัดผม , แจกจ่ายข้าวกล่อง และรักษาพยาบาลเบื้องต้น ให้กับกลุ่มชาติพันธ์ุชาวเขาเผ่ามูเซอร์ ที่อาศัยอยู่ ณ บ้านหนองเต่า อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

จึงจัดชุด Mobile Delively แกงโฮ๊ะ 3 in 1 (รวม 3 กิจกรรมไว้ใน 1 หมู่บ้าน) มาที่บ.หนองเต่า ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั้งการบริการรักษาการเจ็บป่วยและอิ่มท้องเพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน

error: Content is protected !!