วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

ศปม. ส่ง 3 นายพลเรือ-อากาศ ทัพไทย แยกเดินสาย ตรวจ ท่าเรือคลองแสนแสบ -หัวลำโพง-หมอชิต พอใจมาตรการ ป้องกันCoViD19

21 พ.ค. 2020
180


พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) มอบหมาย ให้ 3 นายพลเรือ นายพลอากาศ เป็นชุดตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และ กทม. แยกเดินสายลงพื้นที่

พลเรือตรี สุชาติ นาคมอญ รองเจ้ากรมยุทธการทหาร เป็นตัวแทน ศปม.
ไปตรวจท่าเรือคลองแสนแสบ (จากท่าเรืออโศกไปท่าเรือประตูน้ำ)

และ พลอากาศตรี สมพงษ์ บรรเลงสวรรค์ รองเจ้ากรมยุทธการทหาร ทำการตรวจสถานีรถไฟหัวลำโพง เขตปทุมวัน

พลเรือตรี สุเทพ ปุจฉาการ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ทำการตรวจสถานีขนส่งหมอชิต เขตจตุจักร เพื่อสังเกตการณ์และประเมินการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ชุดตรวจร่วมด้านระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ และท่าเรือโดยสาร ซึ่งถือเป็นการเดินทางที่ได้รับนิยมจากประชาชนเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน

ในขณะเดียวกันยังถือเป็นจุดเสี่ยงเรื่องความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ จึงอาจทำให้เป็นแหล่งในการรับและแพร่เชื้อไปโดยปริยาย

สำหรับการตรวจในวันนี้พบว่า ทุกฝ่ายได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดโดยเคร่งครัดทั้ง 3 สถานที่

โดยมีการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนให้แก่ประชาชนผู้รับบริการในจุดต่าง ๆ อย่างทั่วถึง

สำหรับประชาชนผู้ใช้บริการต่างให้ความร่วมมือ และมีการตื่นตัวในการดูแลความปลอดภัยของตนเองเป็นอย่างดี ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย การพกพาเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

error: Content is protected !!