วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

จักรยาน ปันสุข 4003 Bike Army Delivery

21 พ.ค. 2020
543

 

ทีมนักปั่นน่องเหล็ก
ออก ให้ความรู้CoViD19
แจก ข้าวสาร อาหารแห้ง และ ขนม
พร้อม บริการตัดผม ถึงที่บ้าน

ใช้ มอเตอร์ไซค์ ….ก็แล้ว
ใช้ ล่อ …ก็แล้ว
มาตอนนี้ ใช้….จักรยาน ล่ะ

กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 Kick Off กิจกรรม “4003 Bike Army Deivery จักรยานปันสุข”

โดยมี พันโท จักรพงษ์ เทพพันธุ์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 มอบสิ่งของอุปโภค – บริโภค ขนม ลูกอม หน้ากากอนามัยแบบผ้า และเจลแอลกอฮอล์

พร้อมจัดอุปกรณ์ตัดผม ให้ กับทีมปั่นจักรยานของหน่วย เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับ บุคคลที่ไม่สามารถเดินทางมารับการแจกจ่ายข้าวกล่อง ตามจุดบริการได้

โดยทีมปั่นจักรยานปันสุข ของหน่วยได้ดำเนินการแจกสิ่งของและให้บริการการตัดผมถึงที่

โดยได้ดำเนินการแจกในพื้นที่ ชุมชนชาวแพ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายของกำลังพล

ซึ่ง ชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีความประทับใจต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้มอบสิ่งของที่จำเป็นให้ประชาชนที่ยากไร้ สูงอายุ และผู้พิการ จำนวน 16 ครัวเรือน มีบริการตัดผมให้น้องๆในชุมชนจำนวน 12 ราย

error: Content is protected !!