วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

กลาโหม จีน-ไทย เตรียมร่วมมือ ด้านการแพทย์ เพื่อต่อสู้CoViD-19 แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ทูตทหารจีน ยัน จีน ยังซาบซึ้งน้ำใจคนไทย ให้กำลังใจคนจีน สู้ไวรัสฯ

 

พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม แต่งเครื่องแบบทหารอากาศ เปิด ห้องพระบารมีปกเกล้า ภายในศาลาว่าการกลาโหม ต้อนรับ พลตรี Wu Xiaoyi ผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำกรุงเทพ ซึ่งเป็นผู้แทนของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เข้าพบเพื่อมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์และหน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียวให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงกลาโหม

พลเอก ณัฐ กล่าวขอบคุณในไมตรีของทางประเทศจีนที่มีต่อประเทศไทยเสมอมาและชื่นชมความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศ ตั้งแต่ระดับราชวงศ์ตลอดจนประชาชนในทุกระดับ

ส่วนทาง ผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้กล่าวขอบคุณคนไทยที่ส่งกำลังใจให้กับชาวจีนที่ผ่านมาและชื่นชมความสำเร็จของไทยในการบริหารจัดการโรคโควิด-19ในช่วงที่ผ่านมาซึ่งนับว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในภูมิภาคอีกด้วย และความยินดีที่จะมีความร่วมมือกับไทยทางด้านความมั่นคงในทุกมิติในอนาคต

ซึ่งในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาได้มีความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศด้านการแพทย์อย่างต่อเนื่องทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การส่งมอบเครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์อื่นๆ

ซึ่งภายหลังจากโควิด-19 คลี่คลายลงก็จะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมของ กระทรวงกลาโหมไทยและกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีนปีะจำประเทศไทยเพื่อรับมือกับโรคอุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

error: Content is protected !!