วันอาทิตย์, 25 กรกฎาคม 2564

“ผบ.เหล่าทัพ” ร่วมคณะ “นายกฯ” รับพระราชทาน “หน้ากากผ้าฝีพระหัตถ์ พระราชินี”

20 พ.ค. 2020
263

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เชิญหน้ากากผ้าฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานแก่นายกรัฐมนตรี และภริยา พร้อมด้วยคณะแพทย์ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

โดย คุณจันทนี ธนรักษ์ ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้เชิญ มา ที่ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล

error: Content is protected !!