วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

“ปลัดกลาโหม” แต่งชุดขาวน้อย ทหารเรือ รำลึก วันอาภากร

“ปลัดกลาโหม”
แต่งชุดขาวน้อย
ทหารเรือ
รำลึก วันอาภากร
รับมอบถุงคัดแยกขยะ
จากภาคเอกชน
สนับสนุนการแยกขยะติดเชื้อ สู้ภัย COVID-19
และเพิ่มประสิทธิภาพ
“ธนาคารขยะรีไซด์เคิล”ๅกลาโหม

พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม สวมเครื่องแบบทหารเรือ ยศพลเรือเอก ที่ได้รับพระราชทาน เป็นกรณีพิเศษ เนื่องใน 19 พค. เป็นวันอาภากร

ในการรับมอบถุงเก็บขยะติดเชื้อ/สารพิษ จากคณะร่วมใจสู้ภัย COVID-19 จาก มูลนิธิร่วมใจสำนึกไทย เพื่อใช้ในการจัดการขยะอย่างถูกวิธี ของหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ทั้งนี้ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้มีการทิ้งขยะหน้ากากอนามัย ซึ่งถือว่าเป็นขยะติดเชื้อในหลายครัวเรือนเพิ่มขึ้นดังนั้นการแยกขยะอย่างถูกวิธี

และยังจะเป็นการต่อยอดโครงการธนาคารขยะรีไซด์เคิล ที่ปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ให้จัดตั้งขึ้นก่อนหน้านี้ เพื่อสร้างประโยชน์ใหม่อย่างมีคุณค่าและสร้างรายได้ให้กับกำลังพลอีกด้วย

โดยมี พลเอก เดชา ปุญญบาล ประธานมูลนิธิร่วมใจสำนึกไทย และประธานที่ปรึกษา บริษัท คิงส์แบ็ค จำกัด คุณทวี จุลศักดิ์ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิงส์แบ็ค จำกัด ดร.ชยันต์พิสิฐ สมานสวน นายกสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทย และเลขาฯสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย และนายพินิจ คงเลิศ ประธานที่ปรึกษา มูลนิธิร่วมใจสำนึกไทย และประธานที่ปรึกษา สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ร่วม ที่ ห้องพระบารมีปกเกล้า ในศาลาว่าการกลาโหม

error: Content is protected !!