วันอาทิตย์, 25 กรกฎาคม 2564

บิ๊กทหาร ตรวจ ตลาด

20 พ.ค. 2020
180

 

“รองผบ.ทหารสูงสุด” สวมหมวก ผช.หัวหน้า ศปม. เยี่ยม
“ชุดตรวจร่วม”ตามมาตรการผ่อนคลาย ที่ ตลาดสด และ ตลาดห้องแอร์สระแก้ว
กำชัด การ์ด อย่าตก

“รองชู” พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ผช.หน.ศปม.) และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ “ชุดตรวจร่วม”ตามมาตรการผ่อนคลายประจำพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ที่ ตลาดสด และ ซุเปอร์มาร์เก็ต บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอรัญประเทศ

เพื่อให้คำแนะนำและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย รวมทั้งรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ชุดตรวจร่วม

และได้เดินทางไปยังจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อตรวจการเดินทางข้าม จุดผ่านแดนของประชาชนทั้งสองประเทศ รวมทั้งการผ่านเข้าออกของรถสินค้าต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรการ
ของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อCOVID19อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับผลการตรวจในวันนี้พบว่า ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการต่างมีความตื่นตัวและปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนดเป็นอย่างดี

โดยพบกลุ่มผู้ไม่ปฏิบัติตามมาตรการเพียงเล็กน้อยซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการชี้แจงสร้างความเข้าใจเพื่อให้ปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนด

โดยรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กำชับให้ทุกพื้นที่ยังคง
ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง เพื่อดูแลสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่ให้อยู่ในระดับที่ดีต่อไป

พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการจัดระบบการตรวจคัดกรองประชาชนผู้เข้าใช้บริการ การบริการเจลแอลกอฮอล์ รวมทั้ง การจัดพื้นที่ในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลโดยเคร่งครัด

error: Content is protected !!