วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

“บิ๊กป้อม”สั่ง กำจัดผักตบชวา ให้หมดสิ้น ก่อนฤดูน้ำหลาก

20 พ.ค. 2020
223

“บิ๊กป้อม”สั่ง กำจัดผักตบชวา ให้หมดสิ้น ก่อนฤดูน้ำหลาก
มอบ 4 หน่วยงาน เร่งทำให้ได้
ใช้เทคโนโลยี่ ภาพถ่ายจาก GISDA ช่วย
พบ มีแหล่งผักตบชวา -วัชพืชเพิ่มขึ้นอีก 128 จุด ใน29 จังหวัด ลุ่มน้ำภาคกลาง และภาคตะวันออก
หนุน ใช้ทุกวิธี
ทั้ง เรือท้องแบน ติดเครื่องยนต์ กำจัด
ใช้จุลินทรีย์-สารชีวภาพ
ส่งเสริม แปรรูป ผักตบชวา
ลงพื้นที่นครปฐม สั่งเก็บผักตบชวา ลุ่มน้ำท่าจีน ก่อนน้ำหลากฤดูฝน

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯ ในฐานะ ผอ.กนช. พร้อมคณะ เดินทางไปติดตามการแก้ไขปัญหาผักตบชวา และวัชพืชขวางทางน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง และภาคตะวันออก ที่ ร.ร.วัดทรงคนอง ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรองนายกฯเปิดเผยว่า
พล.อ.ประวิตร ได้รับฟังการบรรยายสรุป ผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาผักตบชวา และวัชพืช จากหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมชลประทาน ,กรมเจ้าท่า ,กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ กรมโยธาธิการและผังเมือง

โดยได้รับการสนับสนุนข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(GISTDA) ที่สามารถถ่ายภาพที่ตั้งของแหล่งผักตบชวา และวัชพืชได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุมลุ่มน้ำที่สำคัญจำนวน 25 จุด

ในเบื้องต้น หน่วยงานรับผิดชอบได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชซึ่งมีความคืบหน้า อย่างน่าพอใจ

ต่อมา GISTDA ได้สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมในลุ่มน้ำภาคกลาง และภาคตะวันออก พบว่ามีแหล่งผักตบชวา และวัชพืชเพิ่มขึ้นอีก 128 จุด ใน29 จังหวัด

โดยมีการแบ่งมอบให้ 4 หน่วยงานหลักและกทม. รับผิดชอบเพิ่มเติม ต่อไป

พล.อ.ประวิตร ได้รับทราบแนวทางการแก้ปัญหาผักตบชวาโดยใช้เรือท้องแบน ติดเครื่องยนต์ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ,การใช้จุลินทรีย์และสารชีวภาพชีวภัณฑ์ กำจัดผักตบชวาของ ม.เกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน

รวมทั้ง การแปรรูปผักตบชวาเพิ่มมูลค่า เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

พร้อม กล่าวมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ขอให้ทุกหน่วยงานต้องบูรณาการทำงาน อย่างแน่นแฟ้น โดยเร่งรัด เก็บผักตบชวาให้หมดสิ้น ก่อนน้ำหลากฤดูฝน ร่วมกับ อาสาสมัครชุมชนคนรักน้ำที่มีสมาชิกกว่า1ล้านคน ที่จัดตั้งโดยกรมการปกครองและมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการเก็บผักตบชวาและวัชพืชมาโดยตลอด

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวชื่นชม ในความสามัคคี เสียสละ และให้ความสำคัญต่อการนำผักตบชวากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ทั้งนี้รัฐบาลพร้อมให้การส่งเสริมการนำผักตบชวากลับมาใช้ อย่างเหมาะสม คุ้มค่า ทั้งการแปรรูป และการศึกษาวิจัย เพื่อให้ประโยชน์กลับมาสู่ชุมชน ต่อไป

พล.อ.ประวิตร และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม จนท.จากหน่วยงานต่างๆ ที่กำลังร่วมกัน เก็บผักตบชวา และวัชพืชในแม่น้ำท่าจีน เพื่อเปิดทางน้ำไหล รองรับฤดูน้ำหลาก

พร้อมให้กำลังใจ จนท.ทุกส่วนราชการ ที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ ทุ่มเท รวมทั้งขอบคุณ ชาวชมรมคนริมน้ำที่มีส่วนร่วมรักษาลุ่มน้ำท่าจีน แม้จะอยู่ในสภาวะ ที่ต้องใช้ชีวิตแบบ New Normal จากการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19

error: Content is protected !!