วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

เรียน ออนไลน์ ที่ ป้อมตำรวจทางหลวง

20 พ.ค. 2020
269

 

ไม่มี wifi เรียนออนไลน์
เด็กๆ นึกถึง ตำรวจ
มาขอใช้ wifi และนั่งเรียนที่ ป้อมตำรวจ เลย
พี่ตำรวจใจดี ดูแล แถมแจก แมสก์ ให้ใส่ ด้วย

เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ เป็น เด็กชาย 2 คน และเด็กหญิง 2 คน
มาที่ หน่วยบริการตำรวจทางหลวงนาดี
ปราจีนบุรี

เพื่อขออนุญาตใช้สัญญาณ Wifi ของหน่วยบริการฯนาดี เพื่อใช้เรียนหนังสือทาง online

พี่ตำรวจ ใจดี จัดให้ ทั้งให้ รหัสwifi และ จัดสถานที่ ให้นั่งเรียนด้วย

รวมถึง ให้หน้ากากอนามัย กับเด็กที่มาเรียนเพื่อความปลอดภัยจากการระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย

เพจ: ตำรวจทางหลวง

error: Content is protected !!