วันอาทิตย์, 11 เมษายน 2564

“หน่วยทหารจ่ายตลาด” พล.1รอ.-พล.ร.2 รอ. ลงพื้นที่ ไปซื้อตรงจากเกษตรกร ชาวสวน ผลไม้ -เงาะสดๆ แถมช่วยเก็บ ช่วยขนเอง

20 พ.ค. 2020
232

 

“หน่วยทหารจ่ายตลาด ช่วยเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจ”

ทหาร “หน่วยทหารจ่ายตลาด” ของ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (พล.1รอ.) ออก ช่วยเหลือ เกษตรกร ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ตามนโยบาย ผบ.ทบ. ด้วยการไปซื้อ เงาะ จากเกษตรกรชาวสวนผลไม้ โดยตรง ที่ อบต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อนำผลผลิตทางการเกษตรไปประกอบเลี้ยง และแจกจ่ายให้กับ ครอบครัวกำลังพล เป็นวิธีการช่วยเหลือและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรโดยตรง และไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

ขณะที่ ผู้พันแก้ว พันโท วรพันธ์ ทรัพย์ยั่งยืน ผบ.ร.2พัน.3รอ. กองพลทหารราบที่2 รักษาพระองค์ (พล.ร.2รอ.) ส่งหน่วยทหารจ่ายตลาด ลงพื้น จังหวัดปราจีนบุรี บ้านดงหัวโขด ไปซื้อเงาะ ผลไม้ตามฤดูกาล รวมทั้ง มังคุด มะม่วง ลองกอง จากเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาประกอบเลี้ยงให้กับทหารกองประจำการของหน่วย ซึ่งจะได้รับประทานอาหารที่มีความสด สะอาด มีคุณภาพ และมีปริมาณที่เพียงพอ

ตามนโยบาย พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาค 1 ที่ให้หน่วยทหารที่มีการประกอบเลี้ยงให้กับทหารกองประจำการ ดำเนินโครงการ “หน่วยทหารจ่ายตลาด ช่วยเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจ” เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ในการไปรับซื้อวัตถุดิบจากร้านค้า และเกษตรกรในพื้นที่ โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

error: Content is protected !!