วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

Military Doctrine for Stryker.

19 พ.ค. 2020
703

 

ทหาร”กองพล Stryker”
ฝึกสาธิตการปฏิบัติเป็นหน่วย
หมวดทหารราบ ยานเกราะStryker
เพื่อ พัฒนา”หลักนิยม”ทหารราบยานเกราะเบา

ทหาร ร.112 กองพลทการราบ ที่11 ฉะเชิงเทรา สาธิตการปฏิบัติเป็นหน่วย หมวดทหารราบยานเกราะStryker ทั้งการจัดของ หมวดทหารราบยานเกราะ, การติดต่อสื่อสาร, แผนการบรรทุกยานเกราะ, รูปขบวนระดับหมวดทหารราบยานเกราะ และการเข้าตี ในระดับหมวดทหารราบยานเกราะ

โดยมี “ผบ.ปู” พลตรี พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผบ.พล.ร.11, พร้อมด้วย
คณะทำงานพัฒนาหลักนิยมทหารราบยานเกราะเบาแบบ Stryker นำโดย พันเอก เสน่ห์ นิติวิทยากุล หัวหน้า คณะ
และคณะผู้บังคับบัญชา พล.ร.11 ชมการสาธิตการปฏิบัติ ด้วย

หัวหน้าคณะฯ ได้มอบ คู่มือการฝึก ชุดรบกองร้อยทหารราบยานเกราะล้อยาง ให้หน่วย ไว้ นำไปศึกษา และใช้งานเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์

:Army PR Center

error: Content is protected !!