วันศุกร์, 23 กรกฎาคม 2564

เรียกพวกเธอว่า “ดอกไม้เหล็ก แห่งเขา ตะกู”

19 พ.ค. 2020
731

 

โรงเรียนทหารพราน กองทัพบก ยังคงทำการฝึก ทหารพราน รุ่นแล้ว รุ่นเล่า …. ตั้งแต่เปิดฝึกทหารพราน รุ่นแรก 10 มค.2563 ที่มี หน่วยบัญขาการสงครามพิเศษ ฝึกให้ …ทั้งทหารพรานชาย และทหารพรานหญิง ตามหลักสูตรทหารพราน รบพิเศษ

จนมาตอนนี้ ปากช่อง รุ่นที่ 2 เพิ่งจบไป …. และมีการฝึกทบทวน ทหารพราน อีกด้วย

ในอีกไม่นาน ก็จะฝึก ปากช่อง รุ่นที่3 ที่เรียกว่า ปากช่อง

เพราะโรงเรียนทหารพราน ทบ. อยู่ที่ ศูนย์ฝึกทหารรบพิเศษ. เขาตะกู ปากช่อง นครราชสีมา

และเรียก ทหารพรานหญิง เหล่านี้ว่า ดอกไม้เหล็ก แห่งเขาตะกู….. หมายถึงทหารพรานหญิง ที่ฝึกหลักสูตรทหารพรานรบพิเศษ จากที่นี่ นั่นเอง

ภาพ : โรงเรียนทหารพราน กองทัพบก

error: Content is protected !!