วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

วันอาภากร

รำลึกถึง “เสด็จเตี่ย” กรมหลวงชุมพรฯ พระบิดาของทหารเรือ ….
ในวัน อาภากร 19 พค. ….
ทัพเรือ ให้ นักเรียนดุริยางค์ราชนาวี ฐานทัพเริอกรุงเทพ
ทหารเรือ รุ่นใหม่ ร้องเพลง “ดาบชองชาติ” ….รำลึก ถึงพระราชปณิธาน ที่ องค์พระบิดา ต้องการให้ ทหารเรือ ทำหน้าที่ “ดาบของชาติ” ไม่ว่า จะในสถานการณ์ใด

“เสด็จเตี่ย” วันอาภากร ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

error: Content is protected !!