วันอังคาร, 20 เมษายน 2564

ทีมสายตรวจ ทัพไทย

18 พ.ค. 2020
183

“บิ๊กกบ” ศปม.ส่ง
ทีมสายตรวจ ทัพไทย
เดินสายตรวจ มาตรการป้องกันโควิดฯ
ทั้ง รถไฟฟ้า MRT และ BTS
สถานีศาลาแดง -ชิดลม
ตลาดยิ่งเจริญ
บิ๊กซีสะพานใหม่ดอนเมือง
เซ็นทรัลรามอินทรา
พบยังตื่นตัว
แต่ ขออย่า “การ์ดตก”

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) มอบหมายให้ พลเรือตรี สุชาติ นาคมอญ รองเจ้ากรมยุทธการทหาร และ พลอากาศตรี สมพงษ์ บรรเลงสวรรค์ รองเจ้ากรมยุทธการทหาร เป็นผู้แทน
ศปม. เป็นชุดตรวจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และ กทม. ทำการตรวจกิจการรถไฟฟ้า MRT และ BTS (จากสถานีศาลาแดง ถึงชิดลม) ตลาดยิ่งเจริญ บิ๊กซีสะพานใหม่ดอนเมือง และเซ็นทรัลรามอินทรา

โดยจากการตรวจพบว่าผู้ประกอบการให้ความร่วมมือ และประชาชนผู้ใช้บริการมีการตื่นตัวในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

ทั้งนี้ ศปม. ขอความร่วมมือจากประชาชนยังคงปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ โดยเคร่งครัด เพราะถึงแม้ว่ารัฐบาลจะประกาศผ่อนคลายมาตรการในระยะที่ 2 แล้วก็ตาม

แต่ยังคงมีความจำเป็นที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันป้องกัน เฝ้าระวัง เพื่อไม่ให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กลับมารุนแรงขึ้นอีกครั้ง

error: Content is protected !!