วันจันทร์, 12 เมษายน 2564

“แม่ทัพภาค4” สั่งตรวจ ปัสสาวะ กำลังพลทุกนาย

18 พ.ค. 2020
519

“แม่ทัพภาค4”
สั่งตรวจ ปัสสาวะ กำลังพลทุกนาย
กอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้า
ย้ำต้องเป็นคนดี ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด
ยัน บังคับใช้กฎหมายต่อผู้ก่อเหตุรุนแรงอย่างเด็ดขาด
แม้สถานการณ์รุนแรง ลดน้อยลง ในช่วงCoViD19ระบาด

พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อม KK พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาค4. ผบ.ต้น พลตรีศานติ ศกุนตนาค ผบ.พล.ร.5 พบปะกำลังพล และให้โอวาทในการปฏิบัติงาน ภายในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

พร้อมเน้นย้ำผู้บังคับบัญชา ต้องดูแล สวัสดิการและสิทธิของกำลังพลเป็นอย่างดี เพื่อขวัญและกำลังใจที่ดีของกำลังพลแม้ยามวิกฤตหรือสถานการณ์ปกติ ก็ตาม

ที่ สนามฟุตซอลนาควานิช ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

โดยมีผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ข้าราชการ กำลังพลนายทหาร นายสิบ ตลอดจนลูกจ้าง เข้าร่วมรับฟังอย่างพร้อมเพรียง

แม่ทัพภาค 4 กล่าว ขอขอบคุณทุกภาคส่วนในการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

และให้ความร่วมมือในการรักษามาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี

ขอให้มีความอดทน มีใจที่เข้มแข็ง อย่าท้อแท้ในการปฏิบัติภารกิจ เพราะนอกจากภารกิจหลักในการรักษาความมั่นคงภายในพื้นที่แล้ว ยังคงต้องรับมือกับสถานการณ์อื่น ๆ ที่เหนือความคาดหมาย

เพราะฉนั้น การที่ทุกคนมีสติ และไม่ประมาท คือสิ่งสำคัญที่ควรยึดถือเป็นแนวทางการทำหน้าที่ให้คำนึงเสมอว่า สถานการณ์ หรือเหตุการณ์ความรุนแรงต่าง ๆ ยังคงต้องเฝ้าระวัง

และยืนยันว่า ยังคงมีการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อย่างเด็ดขาดเช่นเดิม

ส่วน การทำงานในพื้นที่ต้องยึดถือ “ยุทธศาสตร์การเป็นคนดี” ยึดมั่นทำงานด้วยความจริงใจ และความตั้งใจที่เข้มแข็ง กำลังพลทุกนายต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และไม่สร้างเงื่อนไขในพื้นที่

หากไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีเรื่องร้องเรียนการกระทำผิด สามารถโทรหาแม่ทัพภาค 4 ตลอด 24 ชั่วโมง”

ในวันนี้ ทำการตรวจปัสสาวะ พลทหาร และกำลังพล ทุกนาย เพื่อหาสารเสพติด ถือเป็นนโยบายสำคัญที่เน้นย้ำเสมอว่า กำลังพลและเจ้าหน้าที่ทุกนาย ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกชนิด

error: Content is protected !!