วันอังคาร, 20 เมษายน 2564

“ผู้พันโก้” เลี้ยง พิซซ่า!!

18 พ.ค. 2020
240

 

ในบางครั้ง ร่างกาย ก็ต้องการ .. KFC
ในบางครา …ก็อยากกิน พิซซ่า

วันนี้. “ทีม303” โชคดี!! ได้กิน พิซซ่า
เป็นของว่าง มื้อพิเศษ

“ผู้พันโก้” พันโท อุทัย นิลเนตร ผบ.ร.3 พัน.3 นครพนม
ทำตามนโยบาย ผบ.ทบ. ดูแล น้องๆพลทหาร เป็นพิเศษ โดยเฉพาะ น้องๆพลทหารที่สมัครใจอยู่ต่อ ….. โดยเลี้ยงอาหารพิเศษ เป็น Pizza เพื่อเป็นการขอบคุณ ที่ เสียสละเพื่อหน่วย เพื่อกองทัพบก และเปลี่ยนบรรยากาศ อาหารการกิน อาหารว่าง กันบ้าง

ที่ กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3 ค่ายพระยอดเมืองขวาง นครพนม

error: Content is protected !!