วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

ทหาร เฮ!

18 พ.ค. 2020
207

 

“บิ๊กแดง” สั่งคลายล็อค
ขยับเวลา เคอร์ฟิว
ประตูค่าย ปิด 5 ทุ่ม
ไฟเขียว ให้พลทหาร ลาพักกลับบ้าน
สั่งแก้กฏ ทบ. เรื่อง รอยสัก
Tattoo เป็นทหารได้
ย้ำปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย COVID-19
เสริมศักยภาพ พลทหาร ที่สมัครใจอยู่ต่อ

พันเอก วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก
กล่าวว่า ที่กองบัญชาการกองทัพบก พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ประชุมผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเรนช์ กับผู้บังคับหน่วยทั่วประเทศ

พลเอกอภิรัชต์ กล่าวถึงการที่รัฐบาลได้มีคำสั่งผ่อนคลายมาตรการ ระยะที่ 2 รวมถึงการปรับลดเวลาเคอร์ฟิว ว่า กำชับให้ทุกหน่วยได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ควบคู่ไปกับการดำรงไว้ซึ่งวินัยทหารในการป้องกัน COVID-19

ทั้งนี้ กองทัพบกจะปรับเวลาการกลับเข้าที่พักอาศัยของหน่วยทหาร เป็นเวลา 23.00 – 04.00 น. ตามมาตรการของรัฐบาล จากที่เคยกำหนดให้กลับเข้าค่าย ใน2100 น.

สำหรับการสนับสนุนรัฐบาลและดูแลประชาชนในสถานการณ์ COVID-19 นั้น ให้หน่วยทหารของกองทัพบกได้ดำรงการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ พลเอกอภิรัชต์ ได้กล่าวขอบคุณหน่วยทหารทุกหน่วยที่ตั้งใจและทุ่มเทดูแลประชาชนในช่วงเวลาที่ผ่านมา เช่น การช่วยคัดกรองการผ่านเข้าประเทศตามท่าอากาศยาน และชายแดน, จุดตรวจตามมาตรการเคอร์ฟิว, การดูแลพื้นที่ควบคุมแห่งรัฐทั้ง 8 แห่ง, การนำกำลังพลเข้าบริจาคโลหิต, และการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาใช้บริการรถไฟฟ้า BTS, รถครัวสนาม, โครงการทหารพันธุ์ดี, การเข้าซื้อผลผลิตจากเกษตรเพื่อมาประกอบเลี้ยง

รวมถึงการริเริ่มรูปแบบการช่วยเหลือประชาชนให้รวดเร็ว เข้าถึงและตรงต่อความต้องการ เช่น การจัดส่งอาหารและเครื่องดื่มให้ประชาชน Army Delivery, การซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า, การบริการตัดผม, ตู้ปันสุข เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม พลเอกอภิรัชต์ ได้เน้นย้ำให้ดำรงการช่วยเหลือประชาชน ควบคู่ไปกับการดูแลกำลังพลและครอบครัว ไม่ให้มีการติดเชื้อและมีการดำรงชีวิตแบบ New Normal อย่างเหมาะสม

สำหรับทหารกองประจำการที่ไม่ติดภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่ หน่วยทหารจะเริ่มให้มีการอนุญาตลาพักตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ให้หน่วยทหารเร่งพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของทหารกองประจำการ โดยเฉพาะผู้ที่สมัครใจอยู่รับราชการต่อ ให้มีคุณสมบัติทั้งด้านการศึกษาและร่างกายเพื่อพร้อมเข้าสู่การคัดเลือกเป็นข้าราชการทหาร

รวมทั้งการส่งเสริมทหารกองประจำการที่มีความสามารถพิเศษ เช่น ด้านกีฬา ดนตรี เทคโนโลยี ให้มีการพัฒนาขึ้นสู่สายอาชีพตามนโยบายที่กองทัพบกได้เคยกำหนดไว้

นอกจากนี้ กรมกำลังพลทหารบก กำลังพิจารณาปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับรอยสักเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับทหารกองประจำการในการเป็น ข้าราชการทหารด้วย

error: Content is protected !!