วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

“ผู้การทหารพราน 44” นำ ขบวน “Army Delivery มื้อนี้เพื่อคุณ” นำอาหาร ส่งถึงมือชาวบ้าน ชุมชนชาวประมงชายฝั่ง บ้านปาตาตีมอ สายบุรี ปัตตานี

17 พ.ค. 2020
396

 

พันเอก ธานี เกียรติสาร ผบ.ฉก.ทหารพราน 44 ร่วมประกอบอาหารกับแม่บ้านในพื้นที่และ ชป.กิจการพลเรือน ฉก.ทพ.44

และ ลงพื้นที่ ด้วย ทีม จักรยานยนต์
ไปแจกจ่ายเครื่องอุปโภค-บริโภค ถุงยังชีพ และอาหารกล่อง ตามโครงการ “Army Delivery” มื้อนี้เพื่อคุณ

ให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ชุมชนชาวประมงชายฝั่ง บ้านปาตาตีมอ 1 ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีความยากลำบากแก่การสัญจรไป-มา เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นฝ

โดยมี ปลัดเทศบาลตำบลตะลุบัน,ตำรวจสภ.สายบุรี,อสม.,ชป.กร.ร้อย ทพ.4408 และ ชป.กร.หญิงฯเข้าร่วม

error: Content is protected !!