วันอังคาร, 20 เมษายน 2564

ส่ง สห.ทบ. ทหาร พล.1 รอ.-พล.ม.2 รอ.-มทบ.11 อำนวยความสะดวก ทั้ง 17 สถานี รถไฟฟ้า BTS ทั่ว กทม.

17 พ.ค. 2020
180

 

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ. กล่าวว่า จากการที่สถานการณ์ COVID-19 มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆ รัฐบลาได้ผ่อนคลายมาตรการต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ

โดยเฉพาะการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่ กทม. ได้เปิดการเดินรถไฟฟ้าบีทีเอส และมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทางบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด จึงได้ประสานขอรับการสนับสนุนกำลังทหารเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกประชาชนที่มาใช้บริการ

ซึ่งกองทัพบกได้มอบให้กองทัพภาคที่ 1 จัดกำลังพลจากกองพลที่ 1 รักษาพระองค์, กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ และมณฑลทหารบกที่ 11 เข้าสนับสนุนภารกิจดังกล่าว ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส จำนวน 17 สถานีทั่ว กทม. ปฏิบัติงานตลอดช่วงเวลาการเดินรถ เน้นดูแลความเรียบร้อย อำนวยความสะดวก และประชาสัมพันธ์ ให้ผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID–19

โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ 8 พ.ค.63 และได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี

ปัจจุบันกำลังพลของกองทัพบกยังคงให้การดูแลผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาล ในระยะต่อไป

error: Content is protected !!