วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

จะอยู่ไกลแค่ไหน ทหาร ก็ไปถึง!!

16 พ.ค. 2020
209

 

ป่าลึก….เทือกเขาตะนาวศรี …
ถนนลูกรัง …
ลำห้วย
ท่ามกลางแสงแดดร้อนระอุ ตามแนว
ชายแดนภาคตะวันตก

แต่ ทหาร ทีม Army Delivery ของ” ฉก.ทัพพระยาเสือ” ก็ยังลุย เข้าไปถึง หมู่บ้านพุระกำ เทือกเขาตะนาวศรี ระยะทางไป- กลับ 120 กิโลเมตร เพื่อนำข้าวสาร อาหารแห้ง ไปมอบให้ชาวบ้านที่เดือดร้อน แม้จะเป็นเชื้อสายชาวกระเหรี่ยง ก็ตาม

ทั้งสิ่งของอุปโภคบริโภค ยารักษาโรคเบื้องต้น เช่น การบริการทางการแพทย์การบริการตัดผมฟรี เข้าไปให้บริการประชาชนถึงในพื้นที่หมู่บ้านหรือชุมชนถิ่นทุรกันดาล

ทั้งนี้ พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 ได้สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงทุกหน่วย ยึดถือ ตามนโยบายของกองทัพบกในเรื่องของการช่วยเหลือ ประชาชน
ที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งถือเป็นความสำคัญ เป็นอันดับแรกสุด

ทั้ง ฉก.ทัพพระยาเสือ โดย พ.อ.วินิจ สว่างเนตร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ และ พ.ต.ท.อรรถพล แพสอาด ผบ.ร้อย.ตชด.137 ได้ร่วมสนธอกำลังกัน เข้าพื้นที่ ดูแลชาวบ้านในครั้งนี้

error: Content is protected !!