วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

อ่านชัดๆ ผ่อนปรน ระยะ2

15 พ.ค. 2020
329

 

อะไรเปิดได้ เปิดไม่ได้
ห้าง เปิดได้…. แต่หลายแผนก หลายส่วน หลายร้าน ในห้าง ยังเปิดไม่ได้
โรงหนัง ตู้เกมส์ เครื่องเล่นหยอดเหรียญ สวนน้ำ สวนสนุก สวนสัตว์สนุกเกอร์ บิลเลียด  ลานสเก็ต โรลเลอร์เบรด

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗)


http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2563/E/114/T_0039.PDF

error: Content is protected !!