วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

ลงพื้นที่ ดีกว่า!!

15 พ.ค. 2020
314

 

“บิ๊กป้อม” ตรวจการแก้ภัยแล้ง ภาคตะวันออก พื้นที่จ.ระยอง เร่งช่วยเหลือ เกษตรกร และ ภาคอุตสาหกรรม EEC ชื่นชม จนท.ปฏิบัติงาน ทุ่มเท เสียสละ แม้ต้องระวังโควิด-19

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯ งดร่วมประชุม ศบค. แต่ในฐานะ ผอ.กนช. พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ติดตามสถานการณ์น้ำและมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พื้นที่ภาคตะวันออก ที่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

พล.อ.ประวิตร ได้รับฟังการบรรยาย สถานการณ์น้ำและมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พื้นที่ภาคตะวันออกในภาพรวม จาก ผวจ.ระยอง ,เลขาฯสทนช. ,อธิบดี ชป. ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมฯ และนายกสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทย เลขาธิการEEC พร้อมผู้เกี่ยวข้อง

พลตรี พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นายกฯ เปิดเผยว่า พื้นที่ภาคตะวันออกยังคง ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง ที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ ทั้งระยะเร่งด่วน และระยะยาว

รัฐบาลโดย กนช.ได้พยายามแก้ไขปัญหาน้ำและภัยแล้งให้กับทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ภาคเกษตรกรโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมEEC ซึ่งถือว่าจะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ ของภาคตะวันออก ต่อไป ในอนาคตอันใกล้

จากนั้น พล.อ.ประวิตร และคณะได้เดินทางไปดูการทำงานของเครื่องสูบน้ำกลับ ชั่วคราว คลองสะพาน-อ่างเก็บน้ำประแสร์

พล.อ.ประวิตร ในฐานะ ผอ.กนช.ได้น้อมนำพระราชดำริ ร.9 นำทางแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออก มาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ จ.ระยองและจังหวัดใกล้เคียง ได้มีการสร้างโครงข่ายอ่างเก็บน้ำ เชื่อมโยงแหล่งน้ำทั้ง 4 แห่งที่มีการผันน้ำระหว่างกัน อย่างได้ผล ตามแนวทางพระราชดำริ

อย่างไรก็ตาม ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ำขณะนี้ยังคงมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำ เนื่องจากในปีที่ผ่านมาฝนทิ้งช่วงและปริมาณน้ำฝนตกมีน้อยกว่าปกติแต่สำหรับปริมาณน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ยังคงมีใช้อย่างเพียงพอ

พล.อ.ประวิตร ยังได้มอบ นโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ กรมชลประทานโดยให้บริหารจัดการน้ำในระบบโครงข่ายอ่างเก็บน้ำให้มีเพียงพอในฤดูแล้งหน้า และให้นิคมอุตสาหกรรม จัดหาแหล่งน้ำสำรองของตนเอง

พร้อมดำเนินการด้าน3R และCSR อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งได้กำชับ สทนช.ให้เร่งรัด ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำ เน้นย้ำการหามาตรการเก็บน้ำฝนไว้ใช้ในหน้าแล้งให้ได้มากที่สุด

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวขอบคุณและ ชื่นชม จนท.ที่ได้ทุ่มเท เสียสละ แม้ต้องปฏิบัติงานในภาวะที่ต้องระมัดระวังการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา

พร้อมขอให้ทุกหน่วยงานได้สร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้แก่ ปชช.และทุกภาคส่วน ได้ร่วมรณรงค์ประหยัดน้ำ อย่างจริงจัง และใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าด้วย

error: Content is protected !!