วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

ทหารเริ่ม กลับมา ฝึก!!

15 พ.ค. 2020
306

 

ทบ. เตรียมเคลื่อนย้าย อาวุธยุทโธปกรณ์ และ ยานพาหนะ สาย ปตอ. ทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธี ทบ.
17 – 20 พ.ค. 63 จาก ลพบุรี ไป ศร.ประจวบฯ

กองทัพบก แจ้งว่า จะมีการเคลื่อนย้ายกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะของ กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน(ปตอ.) เพื่อ จัดการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธี ทบ. ภายในกลุ่มหน่วย ที่ศูนย์การทหารราบ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 17 – 20 พ.ค. 63

โดยใช้เส้นทางดังนี้

ในวันที่ 17 พ.ค. 63 เวลา 09.00 น. เคลื่อนย้ายจาก กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 3 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี – จ.อ่างทอง – จ.พระนครศรีอยุธยา – จ.ปทุมธานี – จ.นครปฐม – จ.ราชบุรี – จ.เพชรบุรี ปลายทาง ศูนย์การทหารราบ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

และเคลื่อนย้ายกลับ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 3 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 ตามเส้นทางเดิม ในวันที่ 20 พ.ค. 63 เวลา 20.00 น.

จึงขอแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก

(ภาพ ปตอ.2พัน2)

error: Content is protected !!