วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

คือ ดี อ่ะ

14 พ.ค. 2020
314

 

มอบใบประกาศเกียรติคุณ
“น้องๆพลทหาร” ที่สมัครใจ เป็นทหารต่อ 1 ปี
เชิดชูเกียรติ ในความเสียสละ
“ผบ.พล.พัฒนา” ขอบคุณ
ด้วยชุดวอร์ม-ถุงยังชีพ -เช็คของขงัญ ให้ครอบครัว ไปซื้อของที่ต้องการ
แทนการขอบคุณ ที่สละ ลูกชาย หรือสามี ช่วยงานกองทัพต่อ!!

พลตรี ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1 พร้อมด้วย ผบ.หน่วยขึ้นตรง กองพลพัฒนา 1 ทำพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณทหารกองประจำการที่ สมัครใจขอรับราชการต่ออีก 1 ปี

เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ ที่รับราชการต่อ

พร้อมทั้งมอบชุดวอร์ม,ถุงยังชีพให้กับทหารกองประจำการที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ จ.ราชบุรี และใกล้เคียงในการที่จะนำไปเยี่ยมครอบครัว โดยหน่วยต้นสังกัด เเละบัตรของขวัญเเทนเงินสด ให้กับทหารกองประจำการที่มีภูมิลำเนานอก จ.ราชบุรี เพื่อส่งให้กับครอบครัวเเทนเงินสด เพื่อใช้ในการเลือกซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าใกล้บ้าน เป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว

พร้อมทั้งเป็นการแสดงความห่วงใยไปถึงครอบครัวของพลทหารด้วย

ที่ เเหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์ ราชบุรี

error: Content is protected !!