วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

ข้าวสาร ….ต้อง หอมมะลิ น้ำปลา….ต้อง “คนแบกกุ้ง”

14 พ.ค. 2020
203

 

ทหารใต้ ต้องกินดี อยู่ดี ข้าวดี น้ำปลาดี
“แม่ทัพเดฟ” เน้นย้ำมาตลอด เกือบ2 ปี
เยี่ยมโรงเลี้ยง กินข้าวกับ “พลทหาร” ยะลา

แม่ทัพเดฟ พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วย
กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 152 (ร.152พัน2) ค่ายพระยาเดชานุชิต ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนกำลังพลและมอบนโยบาย ข้อคิดปฏิบัติที่สำคัญในการดำรงรักษาไว้ในมาตรฐานความเป็นหน่วยทหาร และความเป็นทหารอาชีพ

ที่สำคัญได้เน้นย้ำให้หน่วยดูแลคุณภาพชีวิตของกำลังพลให้มีความพร้อม เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

เยี่ยม โรงเลี้ยง ของ ร.152 พัน2. และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน โดยร่วมโต๊ะรับประทานอาหาร ร่วมกับน้อง ๆ พลทหารกองประจำการผลัด2/ 2562

แม่ทัพภาค 4 ยังคงเน้นย้ำให้หน่วยคำนึงถึงคุณภาพของอาหารและความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพชีวิตของน้อง ๆ ทหารกองประจำการทุกนาย

และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้กำลังพลและครอบครัวได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง อันจะนำไปสู่การพัฒนา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป

error: Content is protected !!