วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

“แม่ทัพภาค 4” ลงพื้นที่ ‘นัง’ตา-รามัน เยี่ยมให้กำลังใจ ลูกน้อง ร.151 พัน1-พัน2 เปิด”ศูนย์เรียนภาษาต่างประเทศ” เตรียมพร้อมฝึกร่วมมิตรประเทศ

14 พ.ค. 2020
279

 

พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วย
กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 152 (ร.152พัน2) ค่ายพระยาเดชานุชิต ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนกำลังพลและมอบนโยบาย ข้อคิดปฏิบัติที่สำคัญในการดำรงรักษาไว้ในมาตรฐานความเป็นหน่วยทหาร และความเป็นทหารอาชีพ

ที่สำคัญได้เน้นย้ำให้หน่วยดูแลคุณภาพชีวิตของกำลังพลให้มีความพร้อม เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เยี่ยมชมผลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของหน่วย เช่น โครงการ “ทหารพันธุ์ดี” โครงการ “กองร้อยน่าอยู่ กองพันเข้มแข็ง หน่วยทหารปลอดยาเสพติด”

และห้องปฏิบัติการทางภาษา ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการ ภายในหน่วย กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 152 ถือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และสนับสนุน ส่งเสริม การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพล ครอบครัว ในการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ทั้งวิชาการทหาร วิชาการทั่วไป วิชาชีพ และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้กำลังพลและครอบครัวได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง อันจะนำไปสู่การพัฒนา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ตะเคียนทอง เป็นที่ระลึกให้กับหน่วยทหารอีกด้วย

แม่ทัพภาค 4 เดินทางมายังกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 152 (ร.151พัน1) อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เพื่อตรวจเยี่ยมพบปะกำลังพล

และเปิดห้องศูนย์ปฏิบัติการทางภาษาของกองพัน

แม่ทัพภาค 4 มีความตั้งใจว่า ให้หน่วยภายในกองทัพภาคที่ 4 ทุกหน่วย มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาให้กับกำลังพลและครอบครัว ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานร่วมกับมิตรประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

error: Content is protected !!