วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

“มท.1”เร่งรองรับพื้นที่ EECภาคตะวันออก ให้กำลังใจจนท. สู้โควิดฯ เดินหน้าแก้ปัญหาน้ำ น้ำเสีย วัชพืชน้ำ แนะ ต้อง New Normal ปรับพฤติกรรมให้อยู่กับโควิด-19 ให้ได้

14 พ.ค. 2020
238

 

 

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ลงพื้นที่ อบต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

ตรวจการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

และตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียบริเวณคลองนครเนื่องเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยมี นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ต้อนรับ

พลเอก อนุพงษ์ กล่าวว่า มาให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน เพราะภารกิจนี้เป็นภารกิจของชาติ แต่ผู้ปฏิบัติจริง คือ เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เพราะแต่ละพื้นที่ย่อมรู้สถานการณ์เฉพาะและย่อมแก้ไขปัญหาได้ดี

ซึ่งในระยะต่อไป คือ ต้องปรับพฤติกรรมคนให้อยู่กับโควิด-19 ให้ได้ ที่เรียกว่า New Normal

และ ให้กำลังใจ ชื่นชมข้าราชการ หมอ พยาบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร

พลเอก อนุพงษ์ กล่าวว่า การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ต้องเพิ่มแหล่งเก็บน้ำเพิ่มเติมให้มีปริมาณให้เพียงพอในหน้าแล้งและรองรับ EEC ที่จะเกิดขึ้น ให้มีที่เก็บเพียงพอ

ทั้งนี้ ที่ฉะเชิงเทรา ไม่มียอดผู้ติดเชื้อมาเป็นเวลา 35 วันแล้ว

สถานการณ์น้ำเน่าเสียของคลองนครเนื่องเขต จากการตรวจสอบพบว่าเกิดจากอินทรีย์สาร (วัชพืชเน่า) เนื่องจากปริมาณน้ำในคลองน้อย ออกซิเจนต่ำ ซึ่งในขณะนี้ทางกรมชลประทานช่วยปล่อยน้ำเพื่อเจือจางน้ำเน่าและนำเครื่องมือเครื่องจักรไปตักขุดวัชพืชที่เน่า

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ได้ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียบริเวณคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา และสถานีผลิตน้ำสวนสนของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา ด้วย

 

error: Content is protected !!