วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

ทูตทหาร จีน ขน N95,หน้ากากอนามัย ที่วัดไข้ รวมเกือบ แสน ชิ้น มอบให้ กองทัพบก ข่วยต่อสู้ CoViD19 ทบ.ให้น้ำหนัก ชายแดนใต้

14 พ.ค. 2020
172

 

“บิ๊กจ๊าบ” พลเอก ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก และ ผอ.ศูนย์โควิดฯ ทบ รับมอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัส โควิด-19 จาก ผู้ช่วยทูตทหาร สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย Major General Wu Xiaoyi

โดย เป็นหน้ากาก N95 จำรวน4,500 ชิ้น และหน้ากาก อนามัย 8 หมื่นชิ้น ที่ตรงจวัดอุณหภูมิ 350 ชิ้น ให้บุคลากรทางการแพทย์ ของ รพ.ในสังกัด ทบ. และ ใน3 จ.ชายแดนใต้

ทั้งนี้ ทบ.ให้ความสำคัญ วางน้ำหนักไปที่ชายแดนใต้ โดยทางทหารเข้าไปช่วย สนับสนุน ดูแล มาตรการการป้องกัน และการดูแลประชาชน

error: Content is protected !!