วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

เมนู ไข่ ไข่ ไข่ ก็ลอยมา!!

14 พ.ค. 2020
247

 

หน่วยทหารจ่ายตลาด
ช่วยเก็บไข่เป็ด
และช่วยซื้อ ไข่เป็ด
น้องๆพลทหาร พร้อม กินไข่เป็ด
ช่วยเกษตรกร

กองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 21 ( พัน ร.มทบ.21) นครราชสีมา ส่ง “หน่วยทหารจ่ายตลาด ช่วยเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจ” ไปช่วยเกษตรกรในพื้นที่ให้มีรายได้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 ด้วยการรับซื้อไข่เป็ด ชาวบ้านบ้านโกรกกระหาด ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 1,000 ฟอง เพื่อนำมาประกอบเลี้ยงให้กับกำลังพลทหารกองประจำการ

error: Content is protected !!