วันอังคาร, 3 สิงหาคม 2564

ถอดบทเรียนCoViD-19 ทหารจีน-ไทย

 

กลาโหม ริเริ่ม !!จัด ประชุม แพทย์ทหารจีน-ไทย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการรักษา และการป้องกัน CoViD19

พลเอกรักษ์ศักดิ์ โรจนพิมพ์พันธุ์ ผอ.สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็นประธานฝ่ายไทย ในการประชุม กลาโหมไทย – กลาโหมจีน ร่วมประชุมการบริหารจัดการทรัพยากรทางการแพทย์และการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ผ่านระบบการประชุมทางไกล

โดยมี พลตรี ปราโมทย์ อิ่มวัฒนา เลขาธิการศูนย์แพทย์ทหาร อาเซียน และ ผู้แทนหน่วยงานแพทย์ทหารและ เหล่าทัพ และ ตำรวจ รวมทั้งผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมประชุมด้วย ที่ กระทรวงกลาโหม

จากนั้น 27 พค. จะมีการฝึกร่วม แบบTable Top Exercise แพทย์ทหารอาเซี่ยน และจีน

error: Content is protected !!