วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

“ผบ.ทอ. และ อดีต ผบ.ทอ.”

 

“องคมนตรี ชลิต” เลขาฯมูลนิธิพระดาบส เปิดมูลนิธิฯต้อนรับ “ผบ.ทอ.” หารือการช่วยเหลือประชาชน พร้อมรับ
มอบ “หน้ากากอนามัยแบบผ้า”ของกรมพลาธิการทหารอากาศ ไว้แจกจ่ายประชาชน

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ซึ่งผลิตโดยกรมพลาธิการทหารอากาศ จำนวน 1,000 ชิ้น ให้แก่มูลนิธิพระดาบส เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจการของมูลนิธิฯ

โดยมี บิ๊กต๋อย พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขานุการมูลนิธิพระดาบส เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิพระดาบส

ทั้งนี้ กองทัพอากาศได้ดำเนินการจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อแจกจ่ายให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกองทัพอากาศ และส่วนหนึ่งแจกจ่ายให้กับหน่วยงานอื่น ๆ รวมถึงพี่น้องประชาชนที่ต้องการและขาดแคลนหน้ากากอนามัย ได้ใช้ประโยชน์ในการดูแลและป้องกันการติดเชื้อ COVID-19

ซึ่งมูลนิธิพระดาบส เป็นมูลนิธิที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้ศึกษาวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพช่วยเหลือตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติ

กองทัพอากาศจึงได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้แก่มูลนิธิพระดาบส สำหรับแจกจ่ายให้กับบุคลากร เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ และครอบครัว ตลอดจนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

error: Content is protected !!