วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

เหมือนจะอ่านยาก แต่ ก็อ่านออก หรือว่า ชิน !!

13 พ.ค. 2020
181

 

“บิ๊กตู่” เขียนด้วยลายมือ ในสมุดเยี่ยม
ในการไปพบปะพูดคุยกับ “สมาพันธ์ SMEs ไทย” วันนี้

“ขอขอบคุณในการต้อนรับของท่านประธานฯ และคณะในสมาพันธ์SME ไทย ได้รับข้อมูล สาระ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการบริหารงานของรัฐบาล ยินดีที่จะได้ร่วมมือกันทำเพื่อประเทศชาติ ประชาชน ต่อไป

ขอให้ ประสบความสำเร็จ ไปด้วยกัน

ห่วงใยเสมอ”


หลังจากลงพื้นที่ เยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือประชาชน และโรงทานที่วัดระฆังโฆสิตาราม ในช่วงเช้าแล้ว ….ตลอดช่วงบ่าย 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เดินทางไปพบกับตัวแทน สมาพันธ์ SMEs ไทย เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง

รวมทั้งข้อเสนอจากสมาพันธ์ฯ ซึ่งรัฐบาลจะนำไปพิจารณาอย่างถี่ถ้วน และช่วยเหลือ บรรเทา ผลกระทบ รวมทั้งการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการ เพื่อความยั่งยืน

สมาพันธ์ SMEs ไทย เป็นการรวมตัวของผู้ประกอบการสาขาต่างๆ เช่น สมาคมการค้าไทย Smart SMEs
สมาคม Franchise and License
และกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเป็นต้น

โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ส่งเสริมความเข้มแข็งของสมาชิก รวมทั้ง การให้ความช่วยเหลือระหว่างสมาชิก

error: Content is protected !!