วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

ดีใจได้กินปลา!!! จากใต้​สู่ทุ่งกุลาร้องไห้

 

“บิ๊กนัต” พล.อ.อ. มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.ใช้ขีดความสามารถของกองทัพอากาศช่วยเหลือบรรเทาทุกข์พี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาวิกฤต COVID 19 ตามภูมิภาคต่าง ๆ

โดยได้รับซื้อสินค้าอาหารทะเลแปรรูปจากประมงพื้นบ้านจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยเงินที่ได้รับบริจาค อาทิ ปลาเกร็ดขาวตากแห้ง, กะปิเทพา, ปลาหมึกไข่ตากแห้ง, ปลาหมึกกล้วยตากแห้ง, ปลาหมึกกะตอย, ปลาหมึกเจาะตา และปลาหลังเขียวหวาน เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่ไม่สามารถจำหน่ายสินค้าได้ตามปกติในสถานการณ์ COVID-19

จากนั้นใช้เครื่องบิน C-130 ซึ่งปฏิบัติภารกิจฝึกบินอยู่แล้วลำเลียงไปส่งมอบให้ประชาชนในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้​ ที่ประสบปัญหาขาดไอโอดีน ได้แก่ ชุมชนตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 300 กิโลกรัม , ชุมชนตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 300 กิโลกรัม และชุมชนทะเลสาบทุ่งกุลา ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 200 กิโลกรัม

โดยเมื่อวันที่ 12​ พ.ค. เจ้าหน้าที่จากสถานีถ่ายทอดโทรคมนาคมภูเขียว ซึ่งเป็นหน่วยในพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ได้นำอาหารทะเลแปรรูปจากประมงพื้นบ้านจากจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมสิ่งของบรรเทาทุกข์อื่นๆไปมอบให้แก่ ผู้สูงอายุ และประชาชนผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 จำนวนทั้งสิ้น 34 ครัวเรือน

error: Content is protected !!