วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

“บิ๊กกวาง” นำทีม ชุดตรวจ นทพ.ตรวจ ห้างIKea บางนา

13 พ.ค. 2020
605

“บิ๊กกวาง” นำทีม ชุดตรวจ นทพ.ตรวจ
ห้างIKea บางนา เพื่อประเมินมาตรการ ป้องกันCoViD หลังการผ่อนคลาย ทั้ง ศูนย์อาหารTake Home ร้านโทรศัพท์มือถือ ร้ายขายเครื่องดื่ม และซุปเปอร์มาเก๊ต เพิ่อรายงาน ศบค.

พลโท สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ รอง ผบ.นทพ.เป็นผู้แทน หัวหน้าชุดตรวจตามมาตรการผ่อนคลายส่วนกลาง พร้อมด้วยนายธฤต สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และชุดตรวจประจำพื้นที่จ.สมุทรปราการ

ลงพื้นที่ตรวจห้างสรรพสินค้าอิเกีย สาขาบางนา และผู้ให้บริการร้านค้าภายในห้าง และติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่ของชุดตรวจตามมาตรการผ่อนคลายส่วนกลาง ที่มี หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) ดำเนินการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

รวมทั้งเป็นการตรวจและประเมินความพร้อมของสถานที่ต่าง ๆ ในการเปิดให้บริการแก่ประชาชนภายใต้มาตรการที่กำหนดเพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจแก่ผู้เข้ารับบริการ เช่นร้านอาหาร ศูนย์อาหารที่บริการอาหารนำกลับ (Take Home) ร้านโทรศัพท์มือถือ ร้ายขายเครื่องดื่ม และซุปเปอร์มาเก๊ต เป็นต้น

พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ในการนำมาประเมินผลในส่วนของมาตรการผ่อนคลายเพื่อให้สามารถเปิดดำเนินการได้ในภาพรวมทั้งหมด

ทั้งยังเป็นการรับทราบปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ของชุดตรวจที่ได้เข้าตรวจสอบกิจการและกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลาย เพื่อให้การบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ขอความร่วมมือจากประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ โดยเคร่งครัด เพราะถึงแม้ว่ารัฐบาลจะผ่อนคลายการดำเนินกิจการบางประเภท แต่ยังคงมีความจำเป็นที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันป้องกัน เฝ้าระวัง เพื่อไม่ให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กลับมารุนแรงขึ้นอีกครั้ง เพื่อตรียมพร้อมรับมาตรการผ่อนคลายในระยะที่ 2 ต่อไป

error: Content is protected !!