วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

วัน ลุย!!

13 พ.ค. 2020
172

 

“บิ๊กตู่” ลงพื้นที่คุย ตัวแทน ชาวนา เกษตรกร…. รับทราบปัญหา ผลกระทบจากโควิดฯ และข้อเสนอแนะ โดยเฉพาะปัญหา น้ำ…. ที่ สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย

ก่อนหน้านั้น คุยกับ สมาพันธ์ SMEs ไทย ,Smart SMEs
สมาคม Franchise and License
กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป


หลังจากลงพื้นที่ เยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือประชาชน และโรงทานที่วัดระฆังโฆสิตาราม ในช่วงเช้าแล้ว ….ตลอดช่วงบ่าย 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เดินทางไปพบกับตัวแทน สมาพันธ์ SMEs ไทย เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง

รวมทั้งข้อเสนอจากสมาพันธ์ฯ ซึ่งรัฐบาลจะนำไปพิจารณาอย่างถี่ถ้วน และช่วยเหลือ บรรเทา ผลกระทบ รวมทั้งการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการ เพื่อความยั่งยืน

สมาพันธ์ SMEs ไทย เป็นการรวมตัวของผู้ประกอบการสาขาต่างๆ เช่น สมาคมการค้าไทย Smart SMEs
สมาคม Franchise and License
และกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเป็นต้น

โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ส่งเสริมความเข้มแข็งของสมาชิก รวมทั้ง การให้ความช่วยเหลือระหว่างสมาชิก

จากนั้น ได้เดินทางไปยัง สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ซึ่งเป็นองค์กรสื่อกลาง ให้กับชาวนาและเกษตรกร

โดยมีนายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมฯและสมาชิก ต้อนรับ พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาของเกษตรกร ทั้งปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และยังมีผลกระทบจากโควิด 19 อีกด้วย

ซึ่งนายกฯให้ความมั่นใจว่า รัฐบาลตั้งใจแก้ปัญหาเรื่องน้ำ อย่างยั่งยืน เพราะน้ำ คือหัวใจของภาคเกษตรกรรม

พร้อมรับข้อเสนอจากเกษตรกรไปดำเนินการแก้ไขและพัฒนาให้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์ต่อเกษตรกรรมในภาพรวม

error: Content is protected !!