วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

ตรวจเมืองชลฯ

13 พ.ค. 2020
228

“บิ๊กกบ” เยี่ยม สำนักงานควบคุมการจราจร -ความปลอดภัยทางทะเล , ตรวจเรือสินค้า และให้กำลังใจ ชุดตรวจร่วม ตามมาตรการผ่อนคลายประจำพื้นที่ จ.ชลบุรี … และเตรียมรองรับ ศบค.เตรียมผ่อนปรน ระยะที่2

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน
ที่ สำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล

พร้อมทั้งรับทราบการปฏิบัติในด้านการตรวจคัดกรองของด่านควบคุมโรคสำหรับช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่ต้อนรับ

และรับชมการสาธิตการปฏิบัติในการตรวจคัดกรองลูกเรือบนเรือสินค้าและท่าเทียบเรือ

พันเอกหญิงฉัตรรพี พูนศรี โฆษกกองทัพไทย กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี ถือเป็นพื้นที่ของภาคอุตสาหกรรมหลักที่สำคัญของประเทศ และมีท่าเรือพาณิชย์ระดับมาตรฐานสากล ทำให้มีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องจัดชุดตรวจร่วมตามมาตรการผ่อนคลายประจำพื้นที่เพื่อให้เกิดการบูรณาการและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติการเชิงรุกต่อพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่เพ่งเล็งพิเศษ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ นำไปสู่ความร่วมมือในการปฏิบัติ

ทั้งยังเป็นการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ไม่ให้กลับมาระบาดรุนแรงขึ้นอีกครั้ง ซึ่งจะทำให้การผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ยังคงดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับการพิจารณามาตรการผ่อนคลายของรัฐบาลในระยะต่อไป

error: Content is protected !!