วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

“บิ๊กป้อม” นั่งประธาน คกก.ขับเคลื่อนการพัฒนา”เมืองอัจฉริยะ”

13 พ.ค. 2020
207

 

เดินหน้า Smart City รองรับ New normal หลังยุคCoViD19….
เลือก”เมืองอัจฉริยะต้นแบบ-เมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่”รวม4 พื้นที่…..กทม.-ศูนย์พหลโยธิน -พื้นที่ EEC.ชลบุรี -นิคมอมตะนคร-และ เมือง ภูเก็ต

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯได้เป็นประธานการประชุม คกก.ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ครั้งแรก ที่ ทำเนียบรัฐบาล

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นายกฯ เปิดเผยว่า ที่ประชุม ได้รับทราบ คำสั่ง นรม.ที่ 267 /2560 ลง 15 ต.ค.60 แต่งตั้ง คกก.ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

ซึ่งการประชุมวันนี้ เพื่อรับทราบความก้าวหน้า การดำเนินงานระหว่างปี61-ปี62 ที่ผ่านมา และเพื่อเร่งรัด ผลักดันการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแนวทางขับเคลื่อน ประเทศไทย4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ20ปี

และรับทราบ พื้นที่เป้าหมายพร้อมคัดเลือกเป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบ จำนวน 3 พื้นที่และ พื้นที่พัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่จำนวน 1 พื้นที่รวม 4 พื้นที่ได้แก่ กทม.(ศูนย์พหลโยธิน),จ.ชลบุรี (พื้นที่ EEC) ,จ.ชลบุรี (นิคมอมตะนคร) และ จ.ภูเก็ต (อ.เมือง)

ทั้งนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบ แต่งตั้ง รมว.DES เป็นประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ (PMC)

รวมทั้งเห็นชอบ ให้ปลัด DEsเป็นผู้แทนระหว่างประเทศ(National representative) ในการเตรียม ความพร้อมการดำเนินงาน ข้อริเริ่มความร่วมมือ ด้านเมืองอัจฉริยะในกรอบอาเซียนประจำปี 63 (ASEAN Smart City Network 2020) ที่ เมืองฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับคณะกรรมการฯ ให้เร่งขับเคลื่อนการพัฒนา เมืองอัจฉริยะ อย่างจริงจัง โดยมอบหมาย ก.ดิจิทัล ,ก.พลังงานและ ก.คมนาคมให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วน มีเป้าหมายกระจายความเจริญไปทั่วประเทศ ประชาชนได้รับประโยชน์ทั่วถึง เท่าเทียมกัน ยกระดับคุณภาพชีวิต สามารถลดความเหลื่อมล้ำได้เป็นรูปธรรม ยั่งยืน รองรับการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่จากผลกระทบโควิด-19(New Normal) และประเทศไทย4.0 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปี พร้อมทั้งกำชับ ก.ดีอี และ ก.ต่างประเทศ เร่งดำเนินการตามกรอบความร่วมมือ กับอาเซียนปี63 ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว เช่นกัน

error: Content is protected !!