วันพฤหัสบดี, 22 เมษายน 2564

“บิ๊กตู่” ทำงาน นอกทำเนียบฯ เข้าวัดระฆังฯ เยี่ยม ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนฯ ตาม พระดำริ “สมเด็จพระสังฆราชฯ”

13 พ.ค. 2020
300

 

“นายกฯบิ๊กตู่” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกที่ วัดระฆังโฆสิตาราม

error: Content is protected !!