วันเสาร์, 10 เมษายน 2564

“บิ๊กน้อย” สว นำถก “กมธ.การกีฬา”วุฒิสภา ระดมความคิด พัฒนากีฬาอาชีพ-อุตสาหกรรม รองรับผลกระทบจากโควิด19 ทำ โครงการ “แคลอรี่เครดิต “ ให้สอดคล้องกับการออกกำลังกายวิถี new normal

12 พ.ค. 2020
382

 

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ประชุมคณะกรรมาธิการการกีฬา เพื่อระดมความคิดในการพิจารณาด้านการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาอาชีพ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19

และการนำกีฬาและนันทนาการไปสู่ประชาชน เพื่อการออกกำลังกาย ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มต่างๆ เพื่อทำให้ ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันโรค

รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬา ของประเทศไทย ซึ่งจะดำเนินการตามบทบาทและหน้าที่ของกรรมาธิการการกีฬา

คณะกรรมาธิการ ได้ติดตามความคืบหน้า “โครงการ แคลอรี่เครดิต “ ให้สอดคล้องกับการออกกำลังกายวิถีใหม่ (new normal) หรือการออกกำลังกายโดยลำพัง เช่น การเดิน การวิ่ง กระโดดสั้นๆ ขี่จักรยาน ซึ่งน่าจะได้รับความนิยมมากขึ้น หลังการระบาดของโควิด 19

และที่ประชุมได้มีความเห็นร่วมกันที่จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงบูรณาการที่จะดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมาธิการให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนให้ทันตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

error: Content is protected !!