วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

ชุดตรวจ “ทหารพัฒนา” ลงพื้นที่ ตรวจความพร้อมห้างห้างสรรพสินค้า ทั่วประเทศ ดูมาตรการคัดกรอง ก่อน ศบค. เล็งให้เปิด 17 พค.

12 พ.ค. 2020
123

 

“ผบ.ทหารพัฒนา”ส่ง นักรบสีน้ำเงิน จากส่วนกลาง ปูพรม ตรวจห้าง ทั่วประเทศ

พล.อ.พีระพงษ์ เมืองบุญชู ผบ.นทพ.
ได้รับมอบหมายจาก พลเอก สุพจน์ มาลานิยม รองเสนาธิการทหาร/หัวหน้าคณะตรวจการประกอบกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลาย ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง สั่งการชุดตรวจทั่วประเทศ ระดมตรวจ เพื่อประเมินความพร้อมของสถานที่ต่าง ๆ ในการเปิดให้บริการแก่ประชาชนภายใต้มาตรการที่กำหนดเพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจแก่ผู้เข้ารับบริการ

โดยปูพรมในการตรวจความพร้อมของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ และขนาดกลาง ทั่วประเทศ

พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อนำมาประเมินผลในส่วนของมาตรการผ่อนคลายสถานประกอบการ (กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำ) เพื่อเสนอข้อมูลส่งให้ ศปม.ในการประเมิน มาตรการ/แผน ที่จะนำไปสู่มาตรการผ่อนคลายการผ่อนคลายเฟส2(ระยะที่2) และรับทราบปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่ได้เข้าตรวจสอบกิจการและกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลาย

เพื่อให้การบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความต่อเนื่อง โดยจะยังคงเพิ่มการปฏิบัติเชิงรุกต่อพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่เพ่งเล็งอย่างเข้มข้นต่อไป

error: Content is protected !!