วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

“วอลซ์นาวี”

ทัพเรือ ปล่อยเพลง
“วอลซ์นาวี”
ฉบับ มิกซ์ ดนตรีไทย
โดยน้องๆทหารเรือหญิงนักดนตรี
ดุริยางค์ทหารเรือ
เชื่อมใจ ทหารเรือ กับประชาชน
ในยุค ภัยคุกคามจากเชื้อโรค

เพลงดั้งเดิม เพลงประจำใจทหารเรือไทย ที่นำมา ร้องใหม่ ทำดนตรีใหม่ ทั้งดนตรีสากล และดนตรีไทย

ตอกย้ำ ยืนยัน ในหน้าที่ของทหารเรือ
หวังเป็นสื่อ เชื่อมใจ ทหารเรือ กับประชาชน ในยุค ภัยคุกคามจากเชื้อโรค
——
ทะเล…..นั้นเป็นเหมือนถิ่นของเรา
จะขอเฝ้า…..ตราบจนชีวิตเราสิ้น
ยามคลื่นซัดกระเซ็น….เช้าเย็นสำเนียงเคยชิน
เลือดไหลริน….เพื่อคง…เกียรติของนาวี

ธง….ที่ถูกสายลม. โบยสบัด ยังพัดพริ้ว ทิวท้องถิ่นทะเล มิยอม ให้ใครย่ำยี

เรือ….แม้จะต้องจม เพื่อปกป้องเสรี
เราขอสละชีพพลี….พร้อมกันทุกคน

error: Content is protected !!