วันพุธ, 14 เมษายน 2564

กลาโหมจีน-ไทย เตรียมประชุมVTC- CoViD พฤหัสฯนี้

กลาโหมจีน-ไทย
เตรียมประชุมVTC- CoViD พฤหัสฯนี้
ก่อนเตรียมฝึกร่วม “ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน” กับ จีน 27พค. Table Top Exercise พร้อม ถอดบทเรียนรับมือ COVID-19…เผย จีน มอบ อุปกรณ์การแพทย์ ให้ไทย

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กลาโหม กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ที่ผ่านมา กลาโหม ได้ประสานความร่วมมือกับ กลาโหมมิตรประเทศ และ กลาโหม จีน ต่อเนื่อง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการแพทย์และการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคร่วมกัน

ความร่วมมือนี้ กลาโหม จีน ได้สนับสนุนนำอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ รวมทั้งสิ่งของช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค บินตรงมาส่งมอบให้กับ กห. โดยจะกระทำพิธีส่งมอบกันใน 12 พ.ค. 63 เวลา 0800 ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 6 โดยมี พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห.เป็นผู้แทน รมว.กห.พร้อมคณะ ร่วมรับมอบจากคณะผู้แทน กลาโหม จีน

ในวันที่ 14 พ.ค.2563. นี้ กลาโหม ไทย – กลาโหม จีน มีกำหนดการร่วมประชุมการบริหารจัดการทรัพยากรทางการแพทย์และการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกันในการรับมือโรคอุบัติใหม่

และใช้โอกาสนี้ถอดบทเรียนจากการปฏิบัติของการบริหารจัดการทรัพยากรในสถานการณ์วิกฤต และแนวทางการรักษาร่วมกันของทั้งสองประเทศ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดระลอก2 ที่อาจเกิดขึ้นอีก

โดย กห.จะได้ใช้โอกาสนี้ เชิญผู้แทนหน่วยงานแพทย์ทหารและตำรวจ รวมทั้งผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมประชุมด้วย ที่ ศาลาว่าการกลาโหม

ทั้งนี้ ใน 27 พ.ค.63 กห.ได้ผลักดัน “ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน” ที่มีที่ตั้งในไทย ให้มีการขับเคลื่อนฝึกทางการแพทย์ทหารร่วมกันทั้ง 10 ประเทศ 

โดยเป็นการฝึกตามสถานการณ์จริง ( Table Top Exercise ) ผ่านข้อมูลจากการปฏิบัติของแต่ละประเทศ ตามข้อเสนอขององค์การอนามัยโลก

รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และความสำเร็จในการปฏิบัติจริงด้านการแพทย์ทหารของแต่ละประเทศ เพื่อโอกาสความร่วมมือกันในภูมิภาคมากขึ้น ในการรับมือกับการระบาดของ COVID – 19 ที่อาจขึ้นในระลอกสอง

error: Content is protected !!