วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

ไฟเขียว! คนไทย กลับจากต่างประเทศ จากวันละ200 คน เป็น 400 คน

กลาโหม เร่งหา State Quarantine อีก
7,000 ห้อง
แจ้ง 3 เหล่าทัพ เตรียมแพทย์-จนท. ดูแล ให้เพียงพอ

พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม และ พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกห. ได้ประชุมร่วมกับ กอ.รมน. และหน่วยขึ้นตรงกลาโหม( นขต.กห.)และเหล่าทัพ เพื่อติดตามการบริหารจัดการมาตรการกักตัวควบคุมโรคของรัฐ ( State Quarantine ) และการให้การช่วยเหลือประชาชน ที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กห. ในศาลาว่าการกลาโหม

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห. เปิดเผยว่า โดยหารือและสรุปร่วมกัน เตรียมพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการมาตรการคัดกรองและการกักตัวควบคุมโรคของรัฐ ให้เพียงพอรองรับคนไทยในต่างประเทศจำนวนมากที่ลงทะเบียนกับ กต.แจ้งความประสงค์จะเดินทางกลับไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรับเพิ่มเติมจากเดิมวันละ 200 คน เป็นจำนวน 400 คนต่อวัน

ซึ่งจำเป็นต้องจัดหาสถานที่และห้องพักรองรับถึง 7,000 ห้อง เพื่อให้คนไทยในต่างประเทศจำนวนมากสามารถกลับประเทศได้เร็วขึ้น

พล.อ.ชัยชาญ ได้กำชับขอให้ร่วมกันเร่งประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน จัดหาสถานที่กักควบคุมโรคเพิ่มเติม โดยต้องใ้ห้มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

พร้อมทั้งให้เร่งวางแผนการอบรมเจ้าหน้าที่และประสานจัดเตรียมบุคลากรทางการแพทย์จากทั้ง3 เหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้พร้อมร่วมกันทำหน้าที่ดูแลในแต่ละสถานที่

พร้อมกันนี้ ขอให้หน่วยทหารในพื้นที่ ได้เตรียมการและเข้าไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนที่กำลังเกิดขึ้นในหลายจังหวัดเป็นการเร่งด่วนด้วย

error: Content is protected !!